Nexans

Sjøkabel legges fra spesialskip. Vi ser detalj fra akterstavnen der kabelen føres ut gjennom stort “hjul”.

Installasjon av Skagerrak 4, en 130 km lang kraftkabel mellom Bulbjerg (Danmark) og Kvivika (Norge). Fløting av kabel skjer her i Fugleviksundet. Installation of the 130 km long power connection Skagerrak 4, between Bulbjerg in Denmark and Kvivika in Norway. Floating of the cable takes here place in the Fuglevik strait.