Turkana Boy Kopi i Peabody Museum Yale University

Skjelettet etter Turkana Boy er nesten komplett. Men hender og føtter mangler. Kopi i Peabody Museum, Yale University

Skjelettet etter Turkana Boy er nesten komplett. Men hender og føtter mangler. Kopi i Peabody Museum, Yale University