Liger Foto Wikimedia Commons

Den hybride ligeren er en blanding av løve og tiger. Enkelte kjenner seg lite komfortable med å diskutere et så nært biologisk forhold på tvers av arter. Foto: Wikimedia

Den hybride ligeren er en blanding av løve og tiger. Enkelte kjenner seg lite komfortable med å diskutere et så nært biologisk forhold på tvers av arter. Foto: Wikimedia