Illustrasjonsbilde: Pana Vasquez/Unsplash.

Norske forskere skal designe framtidas elbil-samfunn

  • Publisert 30.01.18

Prosjektet “GreenCharge” fikk nylig grønt lys fra EU-kommisjonen. Med støtte på 5 mill. euro over tre år skal blant annet innovasjon innen lading av kjøretøy bidra til å realisere lavutslippssamfunnet med SINTEF i førersetet.

Prosjektet GreenCharge skal bidra til det forskerne kaller “nullutslippsmobilitet “. I praksis betyr det å utvikle nye forretningsmodeller, ny teknologi og retningslinjer som byer kan følge for å for tilrettelegge for flere elektriske kjøretøy uten å bidra til økte klimautslipp.

Ved å demonstrere hvordan de nye løsningene fungerer i tre byer, Barcelona, Bremen og Oslo, er det ventet at flere byer og land vil følge etter. Prosjektet ledes av SINTEF og er inspirert av elementer fra delingsøkonomien, og vil bidra til løsninger som tar hensyn til en rekke utfordringer knyttet til den ønskede veksten i antall elektriske kjøretøy. Visjonen er en fremtid der både biler og mopeder er elektriske, og at oppgjør for lading skjer smertefritt for både selger og kjøper.

Dette skal skje uten at strømnettet blir overbelastet, og samtidig som fornybare energikilder skal rutes inn i nettet.  Dette krever at en rekke ulike systemer og løsninger må spille sammen og det er altså dette systemet forskerne nå skal utvikle.

I tillegg til SINTEF deltar Fortum AS, en leverandør av ladesystemet for elbiler, og eSmart Systems AS, som utvikler systemer for energismarte nabolag. Oslo kommune vil lede arbeidspakken for pilotene, og særlig se på løsninger for borettslag med begrensninger innen parkeringsareal og kapasitet i el-nettet. Universitetet i Oslo vil videreutvikle resultater fra vårt nylig avsluttede samarbeidsprosjekt CoSSMic (cossmic.eu) innen såkalte “Smart Grid” ( smarte overføringsnett for el.)