Hvert niende år studeres europeere. Nå er det dags igjen, og nordmenn skal studeres ved NTNU. Ill: Colourbox

Skal forske på norske verdier

Valgforsker Anders Todal Jenssen skal undersøke hva nordmenn tenker om livet, familie, jobb, religion, politikk og samfunn.

Professor i statsvitenskap ved NTNU, Anders Todal Jenssen, har fått penger fra Forskningsrådet til gjennomføringen av den norske delen av The European Values Study.

Anders Todal Jenssen. Foto: Elin Iversen/NTNU

Undersøkelsen gir innsikt i europeeres ideer, overbevisninger, preferanser, verdier og meninger, og hvordan vi forholder oss til livet, familie, jobb, religion, politikk og samfunn.

The European Values Study har siden starten i 1981 blitt gjennomført hvert niende år. Den var i begynnelsen rettet mot religionens plass og utvikling i Europa, men har siden blitt utvidet til andre temaer.

I 2008 ble rundt 70 000 europeere intervjuet i forbindelse med The European Values Study. Undersøkelsen skal gjennomføres på nytt i 2018. Dataene som samles inn, blir gjort fritt tilgjengelige for forskning.

Det er forskere fra blant annet Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU, samt stiftelsen Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning, som står bak søknaden til Forskningsrådet.