Hummervikholmen skjelettdeler Foto Beate Kjørslevik NMM

Noen av skjelettdelene som ble analysert. Foto: Beate Kjørslevik, NMM

Noen av skjelettdelene som ble analysert. Foto: Beate Kjørslevik, NMM