Klimavennlige gaver 2 Foto Colourbox

Å eliminere matavfall kan spare penger og redusere klimagassutslippene. Forskerne fant at det å kutte matavfall kunne spare forbrukere for så mye som 17.000 kroner per år og spare 1020 kilo CO2-ekvivalenter. Foto: Colourbox