YBarn og vurdering av kroppsstørrelse 2 Foto Colourbox

Vi møter mange fristelser. De voksne må hjelpe barna til å ta de rette valgene. Foto: Colourbox

Vi møter mange fristelser. De voksne må hjelpe barna til å ta de rette valgene. Foto: Colourbox