Photo_ Kjetel Alsvik – Statoil – Hywind Scotland mating of first wind turbine – 1449614

Norge er i dag en sterk leverandør oppimot offshore havvind. Industrien leverer blant annet understell, kontrollsystem, nettilkobling, drifts- og vedlikeholdssystemer. Foto: Kjetel Alsvik