Vandredue Foto Per Gustav Thingstad NTNU – Kopi (2)

Vandredue. Denne finnes ved NTNU Vitenskapsmuseet. Den siste levende vandreduen døde for over 100 år siden. Foto: Per Gustav Thingstad, NTNU

Vandredue. Denne finnes ved NTNU Vitenskapsmuseet. Den siste levende vandreduen døde for over 100 år siden. Foto: Per Gustav Thingstad, NTNU