man hands busy with laptop

For å få detaljert informasjon på individnivå har forskerne spesielt tatt for seg private bedrifter som har nedbemannet minst 25 prosent av arbeidsstokken. Foto: Colourbox

For å få detaljert informasjon på individnivå har forskerne spesielt tatt for seg private bedrifter som har nedbemannet minst 25 prosent av arbeidsstokken. Foto: Colourbox