Nasjonalt senter for bioprosesser åpnet

  • Av
    Kortnytt publisert 21.11.17
    Tidligere videoprodusent og skribent i Gemini.no

Fram mot 2050 vil trolig verdens befolkning vokse med 30 prosent og behovet for mat øke med 70 prosent. For at vi da skal ha nok mat, må alt av råstoff utnyttes mer effektivt.

Senter for bioprosessering og ingrediensforskning (BIOPRO) skal bidra til lønnsom utnyttelse av bioressurser fra mat- og sjømatindustrien.

– Vi må maksimere utnyttelsen og minimere svinn. Ved det nye senteret vil vi kunne teste ut og utvikle nye prosesser for fremstilling av ingredienser til mat, ernæringsprodukter og helsekost, sier forskningssjef i SINTEF Ocean, Marit Aursand.

Senteret skal være en kompetanseplattform og tilbyr fasiliteter på mange områder innenfor hele verdikjeden for produksjon av ingredienser. Prosjektleder Robert Wolff ser fram til å ta i bruk det nye utstyret. 

– Vi har tilgang på utstyr i både laboratorie- og pilotskala, som støttes av data fra avanserte analysemetoder. Til sammen skal dette gi tilstrekkelig kompetanse og beslutningsgrunnlag for opp-skalering og riktig teknologivalg, sier Wolff, som er forsker ved SINTEF Ocean.