Jan Brøgger

Jan Brøgger (1936-2006) var professor i sosialantropologi fra han kom til Trondheim og etablerte det som nå heter Institutt for sosialantropologi ved NTNU, og frem til han døde i 2006.