Utgravinger på Hofstad Hitra Foto Geir Grønnesby NTNU Vitenskapsmuseet – Kopi

Fra en utgraving på Hofstad på Hitra, der arkeologene fant et tykt lag av bryggesteiner. Foto: Geir Grønnesby, NTNU Vitenskapsmuseet

Fra en utgraving på Hofstad på Hitra, der arkeologene fant et tykt lag av bryggesteiner. Foto: Geir Grønnesby, NTNU Vitenskapsmuseet