Yngel-02-09

Dette er yngel av laks, som er på et settefiskanlegg. Foto: SINTEF