Unicef og NTNU vil redusere globale helseforskjeller sammen

Hvorfor har folk i ulike deler av verden forskjellig helse? Det skal NTNU og Unicef forske mer på, sammen flere andre partnere. Resultatene skal settes ut i livet så raskt som mulig.

Mandag åpner forskningssenteret Chain på NTNU. I Chain skal NTNU og Unicef jobbe sammen for å bedre folkehelsen i alle verdensdeler. Chain står for Centre for Global Health Inequalities Research.

Professor Terje A. Eikemo. Foto: Elin Iversen/NTNU

Professor Terje A. Eikemo ved NTNU er leder for senteret. Han har store ambisjoner for hva de kan få til.

–  NTNU og Unicef  er hovedpartnere i Chain, hvor det skal jobbes på tvers av fagområder og sektorer. Vi vil bedre folkehelsen rundt i verden med de virkemidlene som egner seg for hvert enkelt land.

– Ja, vi er ambisiøse, og jeg tror vi vil klare det! sier Eikemo, som også en av NTNUs stjerneforskere.

Tanken er å koble sammen forskere og analysekraften i for eksempel datamaskinene ved NTNU – med det praktiske arbeidet UNICEF gjør, statistikken de har og metodene de bruker. UNICEF vil også være i stand til å formidle resultatene av CHAINs forskning til beslutningstakere i 190 land.