– Det er først og fremst et signal til Nord-Korea, men også Donald Trump og hans administrasjon, om at de må ta seg sammen, sier professor Torbjørn Lindstrøm Knutsen.

– Et signal til Trump og Nord-Korea om å ta seg sammen

Mottageren av Nobels fredspris 2017 er Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN).

ICAN: Klokken 11 i dag gikk Nobelkomitéens leder Berit Reiss-Andersen på talerstolen og kunngjorde årets mottager: Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN).

Organisasjonen får prisen for sitt arbeid med å påpeke de katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen og for sin banebrytende innsats for å få til et traktatfestet forbud mot slike våpen.

– Vi lever i en verden hvor faren for bruk av atomvåpen er større enn på lenge, sier Reiss-Andersen i begrunnelsen for tildelingen.

Klart signal

Torbjørn Lindstrøm Knutsen. Foto: NTNU

Professor i statsvitenskap ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU, Torbjørn Lindstrøm Knutsen, mener at valget av ICAN er et klart signal til flere statsledere.

– Det er først og fremst et signal til Nord-Korea, men også Donald Trump og hans administrasjon, om at de må ta seg sammen. Det er Nord-Koreas utvikling av kjernefysiske våpen og reaksjonen dette har skapt hos USA og Donald Trump, med den store usikkerhet dette har skapt internasjonalt, som har drevet komiteen frem til denne avgjørelsen, sier Knutsen.

Nesten juridisk forankret

Han la også merke til at valget denne gangen var svært knyttet til Alfred Nobels testamentet.

– Jeg kan ikke huske at valget har vært så eksplisitt forankret i testamentet før. Det har vært mye kritikk av tidligere tildelinger fordi flere har ment at de brøt med betingelsene som Alfred Nobel la inn i testamentet. Nå har komiteen altså valgt en organisasjon som arbeider for forbrødring mellom folkene, for nedrustning og som arrangerer fredskonferanser. Valget av ICAN er nesten juridisk forankret i testamentet, sier Knutsen.