Tanytarsus songi

Tanytarsus songi ble funnet i Kina. Den er også en helt ubeskrevet art. Foto: Xiaolong Lin, NTNU Vitenskapsmuseet

Tanytarsus songi ble funnet i Kina. Den er også en helt ubeskrevet art. Foto: Xiaolong Lin, NTNU Vitenskapsmuseet