Gråspurv 6 Foto Thomas Kvalnes NTNU

Endringene i gjennomsnittlig størrelse kunne ikke forklares med naturlige variasjoner. Foto: Thomas Kvalnes, NTNU

Endringene i gjennomsnittlig størrelse kunne ikke forklares med naturlige variasjoner. Foto: Thomas Kvalnes, NTNU