Trist og lei på grunn av energimerkingen? Neppe. Foto: Colourbox

Energimerking betyr null for kjøpere

Hvor energieffektiv boligen din er betyr ingenting den dagen du skal selge den.

ENERGIMERKING: Kjøpere flest tenker ikke på energimerkingen av boliger. Det er konklusjonen fra forskere ved NTNU.

– Energimerkingen har null effekt for prisen. Ordningen virker altså ikke etter hensikten, sier professor Jon Olaf Olaussen ved NTNU Handelshøyskolen.

Energimerking. Folk flest bryr seg ikke når de skal kjøpe bolig.

Energimerkingen av boliger ble innført i Norge i 2010. Da var ett av argumentene at en god energimerking ville være en fordel for selgeren også.

Merkingen går fra A til G. Den er ment som en pekepinn for kjøpere sånn at de vet sånn noenlunde hvor mye energi boligen krever. En energieffektiv bolig kan du med årene spare mye penger på. Dermed er du kanskje villig til å betale mer for boligen. EU har samme system.

Men kjøpere flest bryr seg altså ikke.

Andre studier viste utslag

– Vi så at noen europeiske studier, spesielt en nederlandsk, viste at energimerkingen gjorde store utslag på prisen, men syntes det virket rart, sier Olaussen.

Disse studiene hadde svakheter. De viste bare utviklingen etter at energimerkingen ble innført, ikke før, og undersøkte gjerne bare ett enkelt år.

Olaussen og kollegene Are Oust og Jan Tore Solstad mente at en fordel i prisutvikling kunne komme av noe annet enn en fordelaktig energimerking. Dette måtte testes.

I Norge ble ikke energimerkingen innført gradvis. Den kom i juli 2010. I tillegg er det enkelt å få tilgang på data om priser de aller fleste boligene selges for. Derfor er det forholdsvis greit å sammenligne prisutvikling både før og etter at energimerkingen ble innført, om enn tidkrevende.

Om de norske forskerne brukte samme metode som de nederlandske, fant de også en tilsynelatende effekt av energimerkingen. Men denne effekten forsvant når de brukte en mer grundig fremgangsmåte.

Samme fordel før og etter

Beliggenhet betyr noe. Her fra Gamle Stavanger, der nok ikke alle hus får høyeste energikarakter. Foto: Colourbox

De tok isteden for seg tallene fra 2000 til juli 2010 og fra juli 2010 til 2014, og fikk dermed med seg en utvikling over lengre tid. De sammenlignet også boliger med samme forutsetninger, som boliger i samme strøk og av samme type.

– Vi fant at boligene som hadde en fordel etter innføringen av energimerking hadde en fordel før også, sier professor Olaussen.

Fordelen må komme av noe annet. Kanskje har boliger med bedre energimerking generelt høyere kvalitet. Kanskje er det noe helt annet som spiller inn.

Om boligen din ligger i et barnevennlig område, eller i nærheten av butikker, eller har sjøutsikt eller andre ting kjøpere setter pris på er altså mye viktigere enn om den har energimerking A eller G.

Kjappe budrunder kan virke inn

– Jeg tror ikke folk flest bryr seg om energimerkingen når de skal kjøpe bolig. Andre faktorer spiller inn. Spesielt i et marked som vårt, med kjappe budrunder. Da tenker du ikke at «denne boligen har A-merking og jeg kan by litt mer», mener Olaussen.

Slike budrunder er egentlig ikke et vanlig fenomen i andre land. Du finner det stort sett i Norge, Sverige, Australia, New Zealand og i noen grad i Skottland og Irland.

I andre land har du gjerne en fast pris å forholde deg til, med litt slingringsmonn. Du har som oftest mye bedre tid ved kjøp. Kanskje betyr energimerking noe mer da. Men nye studier fra Europa tyder ikke på det. De samsvarer med resultatene fra NTNU.

Barnevennlig område betyr nok ofte mye mer enn energimerkingen. Foto: Colourbox

Forskerne ved NTNU Handelshøyskolen undersøker nå om variasjoner i strømprisen får noe utslag på salgseffekten av energimerkingen.

Tiltak som kan virke

Men om energimerkingen ikke betyr noe for salg, hvordan skal du da få folk til å gjøre boligene sine mer energieffektive?

– Du kan sette krav til energimerking ved salg. Du kan gi andre økonomiske fordeler ved oppgradering av boligen. Du kan bruke støtteordninger aktivt og gi ulike insentiver, sier Olaussen.

Allerede nå er det mulig å søke om økonomisk støtte fra Enova om du ønsker å gjøre boligen din mer energieffektiv.

Du kan altså fremdeles oppgradere boligen din av andre grunner, som et ønske om å være mer miljøvennlig eller spare strøm. Men det er definitivt ikke her du skal legge pengene om du bare vil ha en høyere pris den dagen du skal flytte.

Kilde: Olaussen, Jon Olaf; Oust, Are; Solstad, Jan Tore. (2017) Energy performance certificates- Informing the informed or the indifferent? Energy Policy. vol. 111. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030142151730589X