Movember Illustrasjon Colourbox

Movember-aksjonen skal blant annet rette oppmerksomheten mot prostatakreft. Dette er krefttypen som dreper flest menn. Illustrasjon: Colourbox

Movember-aksjonen skal blant annet rette oppmerksomheten mot prostatakreft. Dette er krefttypen som dreper flest menn. Illustrasjon: Colourbox