Forsøksrigg

Denne forsøksriggen vil bli brukt til forsøk på alt fra dyreplankton til fiskelarver. Fleksibiliteten i utstyret gir mulighet til å velge betingelser likt det som benyttes i industrien. Foto: SINTEF