Så mye har plastproduksjonen økt fra 1950 til 1915.

Illustrasjon med graf: Slik har forbruk og produksjon økt de siste … år.

https://gemini.no/wp-content/uploads/2017/09/pastedgraphic-5.pdf