Fjellbjørkemålere 3 Foto Olav Hogstad NTNU kopi

Situasjonen innerst i seterdalen i Endalen i 1976, 35 år etter et fjellbjørkemålerangrep. Døde bjørkestammer på bakken. Foto: Olav Hogstad, NTNU

Situasjonen innerst i seterdalen i Endalen i 1976, 35 år etter et fjellbjørkemålerangrep. Døde bjørkestammer på bakken. Foto: Olav Hogstad, NTNU