NTNU er bedt om å være med som partner i et prosjekt som skal utvikle masterprogrammet «Sustainable Seafood and Nutrition Security» for asiatiske universiteter. Illfoto: Colourbox

NTNU med på å utvikle sjømatutdanningen i Asia

  • Av
    Kortnytt publisert 17.08.17
    Tidligere kommunikasjonsrådgiver ved Fakultet for naturvitenskap, NTNU

Den asiatiske stillehavsregionen er verdens største produsent av sjømat, men har lite masterutdanning å tilby i marine ressurser og akvakultur. NTNU og flere universiteter i verden har fått en million euro for å få på plass et masterprogram i utnyttelse av marine ressurser for asiatiske universiteter.

Hvordan påvirker slakte- og frysemetoder sjømatprodukters kvalitet og holdbarhet? Hvilke metoder er best for lagring og transport sjømat og marine matprodukter? Hvordan kan restavfall fra matproduksjonen brukes som ressurs i andre produkter?

Behovet for mer effektive produksjons- og distribusjonssystemer for å levere sunn, trygg og bærekraftig mat, øker kraftig. Og sjømat er intet unntak. Men problemstillingen er kompleks. Den krever forskning, kunnskap og kunnskapsdeling.

Den asiatiske stillehavsregionen er verdens største produsent av sjømat, og regionen står for mer enn 50 prosent av verdens sjømatproduksjon. Til tross for dette har regionen svært få utdanninger på masternivå innen utnyttelse av marine ressurser og akvakultur.

Med bakgrunn i NTNU-masterprogrammene “Mat og teknologi” og “Aquatic Food Production – Safety and Quality” (sistnevnte er et samarbeid mellom nordiske universiteter), ble NTNU bedt om å være med som partner i et prosjekt som skal utvikle masterprogrammet “Sustainable Seafood and Nutrition Security” for asiatiske universiteter.

En million og tre år

Institutt for bioteknologi og matvitenskap ved NTNU deltar i et EU-prosjekt som har fått 1 million euro i støtte av Erasmus +, verdens største utdanningsprogram. Prosjektet starter i oktober 2017, og har en varighet på 3 år, og målet er altså å utvikle en masterutdanning innen utnyttelse av marine ressurser i Asia. 

Det nye prosjektet ledes av Asian Institute of Technology (AIT) i Thailand. I tillegg til NTNU er universiteter i Storbritannia, Hellas, Vietnam, Thailand, Indonesia med i prosjektet. 

Masterprogrammet prosjektet skal utvikle, skal etter planen tilbys på tvers av de involverte asiatiske universitetene. 

Kunnskapsdeling

– Norge og NTNU er gode på forskning og utdanning innen sjømatproduksjon og utnyttelse av marine ressurser, sier Jørgen Lerfall ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap. Han underviser i fagene «Sjømat – teknologi og prosessering» og «Matteknologi», og forsker på prosessering av sjømat.

– Som en del av prosjektet skal vi kartlegge tilsvarende utdanninger i Europa, så her har vi mulighet til å lære mye nytt, i tillegg til å kunne bidra til økt matsikkerhet og ressursutnyttelse i Asia, sier Lerfall.

Turid Rustad, Anita Nordeng Jakobsen og Eirin Skjøndal Bar deltar også i prosjektet fra samme institutt ved NTNU.