Bjørnegrotten 5 Foto Heidrun Stebergløkken NTNU

Sedimenter fra prøvestikk inne i grotten ble såldet for å se etter menneskelige avsetninger. Foto: Heidrun Stebergløkken, NTNU

Sedimenter fra prøvestikk inne i grotten ble såldet for å se etter menneskelige avsetninger. Foto: Heidrun Stebergløkken, NTNU