Korsang_2 Foto Norges Korforbund

Tross hørselstapet hadde de eldre høy deltagelse, og trivselen ble rapportert enda større. Deltakerne påpekte følelsen av å inngå i et fellesskap, å oppleve mestring og selvrealisering som positive aspekter. Dette er imidlertid Regnbuen seniorkor. De var ikke med i undersøkelsen. Foto: Anna Granqvist, Norges Korforbund

Tross hørselstapet hadde de eldre høy deltagelse, og trivselen ble rapportert enda større. Deltakerne påpekte følelsen av å inngå i et fellesskap, å oppleve mestring og selvrealisering som positive aspekter. Dette er imidlertid Regnbuen seniorkor. De var ikke med i undersøkelsen. Foto: Anna Granqvist, Norges Korforbund