Gunnerus Award 2017 Photo Per Harald Olsen NTNU

Langt flere ser helt annerledes på Jorden og menneskenes rolle nå enn folk flest gjorde for bare noen tiår siden. Foto: Per Harald Olsen, NTNU

Langt flere ser helt annerledes på Jorden og menneskenes rolle nå enn folk flest gjorde for bare noen tiår siden. Foto: Per Harald Olsen, NTNU