Present range of chimpanzees Wikipedia

Dagens utbredelsesområde for sjimpanser (Pan troglodytes). Illustrasjon modifisert fra https://en.wikipedia.org/wiki/ Chimpanzee#/media/File:Pan.png

Dagens utbredelsesområde for sjimpanser (Pan troglodytes). Illustrasjon modifisert fra https://en.wikipedia.org/wiki/ Chimpanzee#/media/File:Pan.png