Multietnisk Amsterdam Foto Colourbox

Deres funn går mot tidligere forskning der stort kulturelt mangfold er sett på som en av flere forklaringer når det går dårlig økonomisk for et samfunn. Foto: Colourbox

Deres funn går mot tidligere forskning der stort kulturelt mangfold er sett på som en av flere forklaringer når det går dårlig økonomisk for et samfunn. Foto: Colourbox