Mangfold oppover Illustrasjon Thinkstock

Kultur kan spille mindre rolle enn rasjonell handling om du skal få fortgang på økonomien i et samfunn. Illustrasjon: Thinkstock

Kultur kan spille mindre rolle enn rasjonell handling om du skal få fortgang på økonomien i et samfunn. Illustrasjon: Thinkstock