Kyr i Alpene Foto Colourbox

Forskerne kan gå i detalj for å måle utslippene. For eksempel hva som skal til for at noen i Østerrike spiser ost. Her en flokk kyr i de østerrikske Alpene. Foto: Coloubox

Forskerne kan gå i detalj for å måle utslippene. For eksempel hva som skal til for at noen i Østerrike spiser ost. Her en flokk kyr i de østerrikske Alpene. Foto: Coloubox