Grubling 4 Foto Colourbox

Å dreie fokuset vekk fra tankene betyr ikke å forsøke å flykte eller prøve å distrahere seg fra dem. Mange bruker tv, gambling, dataspill eller til og med rusmidler for å regulere eller slå av grublingen. Foto: Colourbox

Å dreie fokuset vekk fra tankene betyr ikke å forsøke å flykte eller prøve å distrahere seg fra dem. Mange bruker tv, gambling, dataspill eller til og med rusmidler for å regulere eller slå av grublingen. Foto: Colourbox