Arnt Helge Volden Foto Jørgen Rosvold NTNU Vitenskapsmuseet

Arnt Helge Volden fant beinet i ei skrent i Agdenes. Foto: Jørgen Rosvold, NTNU Vitenskapsmuseet

Arnt Helge Volden fant beinet i ei skrent i Agdenes. Foto: Jørgen Rosvold, NTNU Vitenskapsmuseet