– Det var først etter tre år at vi skjønte at det var UV-LED som vi skulle jobbe med, sier professor Helge Weman. Foto: Terje Heiestad, Norforsk

Verdensledende lys utvikles i Norge

Gründerne vil erstatte dyre og forurensende kvikksølvlamper. Nå er finansieringen i orden.

UV LED: Gründerselskapet CrayoNano AS har fått inn de nødvendige pengene. Selskapet etablerer nå et pilotanlegg for å utvikle en ny type lysdioder for ultrafiolett lys i Trondheim.

Lysdioder for ultrafiolett lys, eller UV LED, gir fra seg lys utenfor området øynene våre normalt kan oppfatte.

Lysdiodene er svært energieffektive sammenliknet med gammeldagse glødelamper. De kan brukes på mange felter.

Vitenskapelig gjennombrudd

Et elektronmikroskopibilde av CrayoNanos nanotråder. Foto: CrayoNano

Selskapet CrayoNano har sitt utspring fra Institutt for elektroniske systemer ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU).

CrayoNano har utviklet en helt ny metode for å fremstille halvlederkomponenter. Halvledere er de komponentene i elektronikk som gjør at signaler transporteres rundt. NTNUs vitenskapelige gjennombrudd består i at vi kan gro nanotråder direkte på stoffet grafén.

– Vi har som de første i verden utviklet og patentert en metode for å produsere halvledere på grafén. Vi er de første som bruker halvledere av nanotråder i stedet for tynnfilm. Dette er begynnelsen på en helt ny epoke, sier NTNU-professor og gründer av CrayoNano AS Helge Weman.

Har hentet inn 50 millioner

CrayoNano har nå gjennomført en fulltegnet emisjon på 50 millioner kroner.

– Dette er en fantastisk dag for selskapet og for Trondheim som nå får realisert en produksjonslinje for UV LED som den eneste av sitt slag i Europa, sier Morten Frøseth, daglig leder i CrayoNano AS.

– Dette gjør at vi har tilstrekkelig kapitalbase til å investere i vår egen produksjonslinje og styrke teamet. Dette vil gjøre oss i stand til å utvikle og demonstrere UV LED-dioder med bedre effektivitet enn det som finnes på markedet i dag, sier daglig leder Frøseth.

Fra solceller til bøyelige LED-skjermer

CrayoNanos prototype. Foto: Mona Sprenger

I 2012 var det ingen selvfølge at startupen skulle satse på en ny type lysdiode for ultrafiolett lys.

– Vi startet med å se på solceller, hvor konkurransen er rimelig stor. Det var først etter tre år at vi skjønte at det var UV-LED som vi skulle jobbe med, sier professor Weman.

Teknologien selskapet utvikler er høyaktuell for mange produkter fra solceller til for høyoppløsende skjermer for smartklokker, VR og AR (augmented reality). Den kan også gjøre det mulig å utvikle bøyelige LED-skjermer.

Ut med kvikksølvlampe

Ultrafiolett lys (UV-lys) dreper bakterier og virus. Det brukes i dag innen rensing av vann og luft, innen miljøovervåkning, matforedlingsindustrien og i helsesektoren.  I norske renseanlegg brukes ofte kvikksølvlamper.

– Kvikksølvlamper burde vært utfaset. De er skadelige for miljøet, er store og klumpete og har kort levetid, sier NTNU-professoren, som håper at kvikksølvteknologien vil forsvinne.

FN-konvensjonen «Minamata» sier at den skal forbys fra 2020.

Ti ganger mer effektiv

Hovedproblemet med dagens UV LED-teknologi er knyttet til svært lav og fallende effektivitet i de korte UV-bølgelengdene som trengs for desinfeksjon. CrayoNanos teknologi egner seg derimot svært bra for korte UV-bølgelengder.

– Dette gjør oss i stand til å demonstrere og skalere teknologien opp til storskala industriell produksjon. Lykkes vi med teknologi, vil dette bli en milliardindustri, mener professor Helge Weman. Foto: Terje Heiestad, Norforsk

– Vi sier at vi kan lage UV LED ti ganger mer effektive og til en ti ganger lavere pris, sier Weman, og forteller at det er mange som har forsøkt å erstatte dagens kvikksølvlamper. Problemet er at det ikke lar seg gjøre med dagens kjente teknologi.

– Dette er et produkt som det ikke finnes noe god løsning for i dag. Rent vann og ren luft er ekstremt viktig og min motivasjon er å lykkes teknologisk, sier Weman.

Første prototype klar

Den første protypen ble utviklet for et halvt år siden.

– De siste to årene har vi leid oss inn i laber i andre land for å gro disse prototypene. Først i Tyskland, deretter i USA. Vi har også et godt samarbeid med Kina, sier Weman, og viser fram prototypen som ligger på skrivebordet.

– Nå må vi vise at vi kan lage en prototype som er stabil og effektiv nok.

Milliardindustri

CrayoNano har nå bestilt et topp moderne produksjonssystem for LED fra verdens ledende leverandør av slikt utstyr. Gromaskinene – MOCVD utstyr-  er i bruk av LED-produsenter i Asia.

Målet er å bruke den samme teknologien til å gro nanotråder for UV LEDs direkte på stoffet grafén.

– Dette gjør oss i stand til å demonstrere og skalere teknologien opp til storskala industriell produksjon. Lykkes vi med teknologi, vil dette bli en milliardindustri, mener Weman.

– Når vil det skje?

–Hvis vi klarer det i løpet av tre år, så har det gått veldig raskt, sier Weman.