Ragnar Torvik, professor i samfunnsøkonomi. Foto: Therese Lee Støver

Skal granske den svenske regjeringens finanspolitikk

Den svenske regjeringen oppnevner NTNU-professor Ragnar Torvik som det nye, utenlandske medlemmet av Finanspolitiska rådet.

Oppnevnelsen skjedde i statsråd i Sverige torsdag 15. juni 2017.

Finanspolitiska rådet er institusjonen som gjennomfører en uavhengig gransking av den svenske regjeringens finanspolitikk. Rådet skal bedømme om den svenske finanspolitikken er forenlig med langsiktig bærekraft i offentlige finanser.

Rådet skal også bedømme om finanspolitikken er tilpasset konjunkturutviklingen, og om det bidrar til vekst og sysselsetting.

Dette skriver Finanspolitiska rådet om Torvik:  «Ragnar Torvik tillför en vetenskaplig kompetens med djupa kunskaper i makroekonomi och finanspolitik»

Finanspolitiska rådet har seks medlemmer, hvorav én er utlending. Torvik blir det nye utenlandske medlemmet av rådet fra august 2017.

Ragnar Torvik (20.7.1965) fra Levanger er professor i samfunnsøkonomi, og er ansatt ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Han forsker blant annet på hvorfor noen oljerike land gjør det så bra mens andre gjør det så dårlig, og hvilke implikasjoner dette gir for utforming av institusjoner og økonomisk politikk.

Han har vært gjesteforsker ved Massachusetts Institute of Technology, Harvard University og University of California, Berkeley. Torvik har tidligere jobbet ved Universitetet i Oslo og i Norges Bank.

I 1996 ble han tildelt H.M. Kongens gullmedalje for beste doktorgradsavhandling ved det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.