Barn foreldre lærer 4 Foto Colourbox

Amerikanske forskere finner ingen sammenheng mellom hjem og skole. Men det kan ha sine årsaker, mener de norske forskerne. Foto: Colourbox

Amerikanske forskere finner ingen sammenheng mellom hjem og skole. Men det kan ha sine årsaker, mener de norske forskerne. Foto: Colourbox