Mo Industripark-flyfoto – beskåret

Flyfoto av Mo Industripark i Mo i Rana, grønne jorder i forgrunnen, fjord og fjell i bakgrunnen.

Mo Industripark i Mo i Rana er ifølge SINTEF et godt hjemlig eksempel på et miljø som er tidlig ute med omstillingen til den sirkulære økonomien. Industriparken har som mål å gjenvinne energi tilsvarende produksjonen i et Alta-kraftverk, og i tillegg øke bruken av biprodukter betraktelig. Foto: Mo Industripark