– Vi er heldige som har havet. Vi er glade for offensive strategier. Måtte dette inspirere ungdommen vår, og da mener jeg både jenter og gutter, skriver Ingrid Schjølberg i denne kronikken. Hun leder NTNU Havrom. Foto: Thinkstock

Ungdommen viktig for havnasjonen Norge

Kronikk publisert 03.05.17
Kronikk også publisert i Sunnmørsposten

Regjeringen har lagt fram sin havstrategi. Arbeiderpartiet vil at Norge skal sette internasjonal dagsorden for en bærekraftig bruk av havressursene. Forskning og næringsliv er sentrale aktører i politikernes ambisjoner.

70 prosent av jordas overflate består av hav. Som havnasjon, fiskeri- og havbruksnasjon, oljenasjon og sjøfartsnasjon, har Norge lange tradisjoner og mye kunnskap om havet. Politikernes vil gjennom sine strategier sikre Norges posisjon som verdensledende havnasjon. Det er flott! Da gjenstår det bare å gjøre jobben.

Alle vi som jobber med eller på havet, vi som lever langs kysten og som spiser fisk, bør være levende opptatt av å ta vare på og videreutvikle de mulighetene havet gir. Det vil i praksis si – nesten alle av oss. Men dette er særlig viktig for de med havet som levevei, enten det er skipsverft, fiskere, oppdrettere, transportører, turistnæringer eller annet næringsliv. Det betyr å være i utvikling. Det betyr satsing på utdanning, forskning, innovasjon og entreprenørskap. Alt dette er avgjørende for å sikre en bærekraftig forvalting og utvikling av framtidige havnæringer.

Mye landbasert kunnskap og teknologi, vil få stor betydning for videreutvikling av havet.

Dette vet jo vi på Sunnmøre, tenker du kanskje nå. Det er jo dette vi driver med til daglig. Tar tak i utfordringer, tolker utviklingstrekk, tenker nytt og gjør butikk av det. Tett samarbeid mellom den tidligere Høgskolen i Ålesund og næringslivet, har vært et varemerke. Når skolen nå er en del av NTNU, håper vi på enda flere spennende prosjekt mellom forskere, studenter og næringsliv på Sunnmøre.

Mye landbasert kunnskap og teknologi, vil få stor betydning for videreutvikling av havet. Selv er jeg professor i robotikk og opptatt av automatisering av prosesser både til lands og til vanns.

Ikke minst er automatisering viktig for å bevare norsk industriproduksjon og norske arbeidsplasser. Da Stortingsmelding 27 – Industrimeldingen nylig ble lansert, ble behovet for kompetanse og muligheter med automatisering godt adressert. For oss som har arbeidet med dette fagområdet i flere tiår er det utrolig gledelig at det nå også vektlegges i industrimeldingen.

Ekornes er en av bedriftene som gjennom mange år med forskning og innovasjon har vist hvor viktig automatisering er for å bevare lokal produksjon.  Norske forskningsmiljø har lenge vært i front på området, men vi har fremdeles mye å gå på når det gjelder å ta teknologien i bruk på stadig nye områder.

Autonomi er også en viktig del av framtidsbildet. Det betyr selvgående systemer som tar beslutninger på egen hånd. Operatøren blir i større grad en observatør som bare griper inn om nødvendig. Overført på sjøen, kan det bety at folk overvåker operasjoner fra et kontrollsenter på land i stedet for fra et moderskip. Det gjør en mindre avhengig av vær, overvåkingsfartøy og andre ytre forhold. Det betyr mer miljøvennlige, tryggere og billigere operasjoner. Nok en gang er norske forskningsmiljø i front.

Rolls-Royce Marine er langt framme når det gjelder å videreutvikle og ta i bruk ny teknologi. De søker nå etter gode samarbeidsprosjekter verden over for å utvikle teknologi, kompetanse og arbeidsplasser i jakten på nye maritime tjenester og produkter.

Olje- og gass-industrien har brukt roboter for fjernstyrt vedlikehold i år-tier.

Noen av disse undervannsrobotene er nå også tilpasset havbruksnæringens behov for spyling og rengjøring av nøter. Målet er mer miljøvennlige, sikrere, smartere og kostnadsbesparende løsninger på stadig flere områder.

Vi trenger nye tanker, vi trenger mødre og fedre, naboer, industriarbeidere og sjefer som framsnakker alle mulighetene havet kan gi.

Vi trenger slike offensive næringsutøvere som tar i bruk og ser mulighetene ny teknologi kan gi dem. Uansett om vi snakker om møbelproduksjon, autonome skip, droner, eller undervannsteknologi, er det behov i den virkelige verden som skal motivere for timer med laboratorieforsøk, testarenaer, og kompliserte beregninger.

Ocean Week i Trondheim i mai vil utforske det ubemannede. I tre dager samler temaet autonomi og ubemannede systemer næringsliv, forskere, studenter og politikere.

Politikere både i posisjon og opposisjon har offensive strategier for havet. Mye av jobben gjøres i kunnskapsmiljøene og i bedriftene. Her føler jeg meg trygg på at den maritime klyngen på Sunnmøre og NTNU både i Ålesund og Trondheim sammen skal spille viktige roller. Men, skal vi gjøre strategiene til mer enn ord, trenger vi å vinne ungdommen. Vi trenger nye tanker, vi trenger mødre og fedre, naboer, industriarbeidere og sjefer som framsnakker alle mulighetene havet kan gi. Muligheter for spennende arbeidsdager, uløste utfordringer og store fangster. Rett og slett muligheter for å ta havnasjonen Norge flere skritt videre.

Vi er heldige som har havet. Vi er glade for offensive strategier. Måtte dette inspirere ungdommen vår, og da mener jeg både jenter og gutter.