Barn trøstespising 2 Foto Colourbox

Barn som får mat som trøst, har større risiko for å bruke mat som trøst senere. Foto: Colourbox

Barn som får mat som trøst, har større risiko for å bruke mat som trøst senere. Foto: Colourbox