Nyfødt Foto Colourbox

Vi vet ikke ved fødselen om et barn født på grensen til levedyktighet vil ha mulighet til å overleve til et godt liv, eller om et behandlingsforsøk bare vil føre til lidelse for barnet. Foto: Colourbox

Vi vet ikke ved fødselen om et barn født på grensen til levedyktighet vil ha mulighet til å overleve til et godt liv, eller om et behandlingsforsøk bare vil føre til lidelse for barnet. Foto: Colourbox