Forhold oksytocin 4 Foto Colourbox

Hormonet kan bidra til at partneren som engasjerer seg mest i forholdet skal legge enda mer arbeid i å få det til å fungere. Foto: Colourbox

Hormonet kan bidra til at partneren som engasjerer seg mest i forholdet skal legge enda mer arbeid i å få det til å fungere. Foto: Colourbox