Forhold oksytocin Foto Colourbox

Oksytocin kan trigge oppmerksomhet og motivasjon i forholdet både når det er viktig og truet. Foto: Colourbox

Oksytocin kan trigge oppmerksomhet og motivasjon i forholdet både når det er viktig og truet. Foto: Colourbox