Lønnsomt Foto Thinkstock

Forskning lønner seg. Det gir rett og slett mer penger. Foto: Thinkstock

Forskning lønner seg. Det gir rett og slett mer penger. Foto: Thinkstock