Det er en trend at flere jobber på kafeer Foto Thinkstock

Det er en trend at flere jobber på kafeer. Foto: Thinkstock

Det er en trend at flere jobber på kafeer. Foto: Thinkstock