Karl V Jakob_Seisenegger_001

Keiser Karl 5. ville få slutt på uenigheten mellom partene, men valgte katolikkenes side, også av praktiske hensyn. Illustrasjon: Jakob Seisenegger

Keiser Karl 5. ville få slutt på uenigheten mellom partene, men valgte katolikkenes side, også av praktiske hensyn. Illustrasjon: Jakob Seisenegger