Kain og Abel Foto Thinkstock

Kain slår Abel i hjel. Brdre skulle gå til krig mot hverandre. Foto: Thinkstock

Kain slår Abel i hjel. Brdre skulle gå til krig mot hverandre. Foto: Thinkstock