Vant pris for verktøy som skal overvåke kraftnettet

Lengden på kraftnettet i Norge tilsvarer ti ganger Jordens omkrets. Det er krevende å overvåke. Nå utvikler NTNU-studenter en langtrekkende drone med kunstig intelligens som kan gjøre jobben enklere.

Statnett utlyste i desember en konkurranse for studenter over hele landet for å innhente nye ideer til forbedringer knyttet til kraftnettet. I konkurranseteksten sto det:

”Statnett står overfor en stor portefølje av investeringer, reinvesteringer, drift og vedlikehold de neste ti årene. Ved å ta i bruk IKT i større grad, tror vi at vi kan gjøre dette sikrere og mer effektivt enn i dag. FoU i Statnett ønsker derfor å utfordre studenter til å komme med forslag til prosjekter på hvordan vi kan ta i bruk IKT på nye måter i planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av sentralnettet.”

Vinnerne av konkurransen er NTNU-studenter som har koblet sammen teknologi fra to lovende studentbedrifter: Sevendof og Veierland Intelligence. Sevendof jobber med å utvikle et fleksibelt, helhetlig dronesystem for bruk over lange avstander. Veierland Intelligence utvikler en smart applikasjon for automatisk inspeksjon av kraftmaster. Koblingen av disse to er blitt til prosjektet Inspection Lab.

– Vi er to selskaper som vil opp og fram, sier Jørgen Veiby som går siste semester på NTNUs Entreprenørskole. De er til sammen seks studenter fra ulike fag ved NTNU som samarbeider om dette prosjektet.

Ønsker mer kontakt med universitetene

Strømnettet i Norge er en infrastruktur som har en lengde tilsvarende ti ganger Jordens omkrets. I dag inspiseres nettet ved å ta bilder fra helikopter og analysere disse manuelt i etterkant. Dette er en tidkrevende og kostbar oppgave som kan automatiseres. Dette var utgangspunktet for studentens ide om automatisk overvåking av strømnettet.

– Statnett har mye å overvåke, og vi leter etter løsninger som er mer effektive og enda sikrere. Vi har et stort behov for forskning i forbindelse med omstillingen til grønn energi, og vi ønsker oss generelt mer samarbeid med universitetene, sier Sonja Monica Berlijn, direktør for FoU i Stanett.

Prosjektet består av masterstudenter. Per Magnus Veierland som studerer kunstig intelligens, jobber med et masterprosjekt går ut på å utvikle et system som kan automatisk identifisere feil i bilder av kraftmaster. Dette systemet skal brukes sammen med en autonom drone utviklet av oppstartsbedriften Sevendof for å automatisere inspeksjonen av strømnettet.

Trener opp kunstige hjerneceller

I tillegg til å være kostnadsreduserende, vil et slikt system kunne gi raskere og bedre informasjon for vedlikehold, samt bli et verdifullt verktøy for å kartlegge feil i strømnettet etter ekstremvær, skriver studentene i sin prosjektbeskrivelse.  

De forklarer at bildeanalysen er basert på dyp læring, der kunstig nevrale nettverk trenes for å kunne identifisere objekter i bilder. Treningen foregår ved hjelp av 10 millioner bilder av kraftmaster fra bildebasen til TrønderEnergi Nett. En sterk tilknytning til Telenor-NTNUs nye AI-lab har gitt studentene en arena for samarbeid med andre forskere og tilgang til ny maskinvare som brukes i treningen av modellene.

Drone som tåle røffe forhold

Dronen StormPetrel som Sevendof har utviklet, er en industriell drone som tåler røffe forhold og som har en rekkevidde på opptil 500 kilometer. Dronen tar av og lander vertikalt som et helikopter, og går over i en flymodus som bidrar til at den har stor rekkevidde. Dronen er lastet med et kamera og en avansert datamaskin som den kunstige intelligensen bruker for å analysere bilder i sanntid under flyvning.  

Dronesystemet baserer seg på masterprosjektet til Jostein Furseth og var bakgrunnen for studentoppstarten Sevendof. Systemet bygger på et unikt flydesign som kombinerer egenskapene til et fly og et helikopter sammen med en hybrid motor. Dette gir et fleksibelt fartøy med lang rekkevidde og operasjonstid, som alle er strengt nødvendige egenskaper for industriell skalering. 


Bedriftene Sevendof og Veierland Intelligence har allerede blitt lagt merke til og har fått støtte fra sentrale aktører. Forskningsrådets nye støtteordning FORNY StudENT bevilget i fjor 1 million kroner i støtte til Sevendof. Også Innovasjon Norge har gitt oppstartstøtte, samt Adolf Øien Fond. De har også fått oppstartstøtte fra Spark NTNU, og Sevendof vant Venture cup, entreprenørklassen i 2016.

– Nå jobber vi med å skaffe midler for å verifisere teknologien, sier Jørgen Veiby.

Fra venstre: Glenn Bitar, Erlend Coates, Jørgen Veiby, Johannes Hatle Lundgaard og Jostein Furseth. Foto: Torbjørn Buvarp/NTNU

De som er med i prosjektet Inspection Lab:

  • Jørgen Veiby, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse 
  • Per Magnus Veierland, Institutt for datateknologi og informatikk​​
  • Johannes Hatle Lundgaard, Institutt for produktutvikling og produksjon
  • Jostein Furseth, Institutt for teknisk kybernetikk 
  • Erlend Coates, Institutt for teknisk kybernetikk
  • Kjetil Kjeka, Institutt for teknisk kybernetikk
  • Emil Scott Bale, Institutt for produktutvikling og produksjon
  • Tor Erlend Bognæs, Institutt for datateknologi og informatikk
  • Lina Lynås, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse