Kjøttmeis (Parus major) Foto Thinkstock

Siden kortere telomerer gir forventninger om en kortere livslengde, hadde unger som vokste opp på landet utsikter til et lengre liv enn de som vokste opp inne i byen. Foto: Thinkstock

Siden kortere telomerer gir forventninger om en kortere livslengde, hadde unger som vokste opp på landet utsikter til et lengre liv enn de som vokste opp inne i byen. Foto: Thinkstock