Halvorsen

Kristin Halvorsen er direktør ved CICERO.